Provozní řád/GDPR

PROVOZNÍ ŘAD

Fit Beleza Karviná

 

  1. Klienti centra Fit Beleza jsou si vědomi toho, že skupinové cvičení, které Fit Beleza nabízí, vyžadují fyzickou námahu, která může být náročná a může způsobit zranění a jsou si plně vědomi rizik a úskalí s tímto spojeným. Klienti se zaručují, že jsou fyzicky zdraví a nejsou si vědomi žádných zdravotních překážek, které by jim mohly bránit v plné účasti na cvičení. Zejména těhotné maminky zkonzultují se svým lékařem, zda jim zdravotní stav dovoluje cvičit jógu pro těhotné. Klienti souhlasí s převzetím plné zodpovědnosti za jakákoliv rizika, zranění či škody, známé či neznámé, které by mohli utrpět v důsledku své účasti při cvičení ve Fit Beleza.
  2. Klienti Fit Beleza se objednávají telefonicky na tel. č. 774 238 111.Objednávka je považována za závaznou. V případě, že se klient nemůže lekce zúčastnit, je povinen se telefonicky odhlásit a to nejlépe 1 den před objednanou lekcí, maximálně však 4 hodiny před danou lekci. V případě, že tak neučiní, bude klient nést následky v podobě vyškrtnutí vstupu ze své permanentky.  Osoby, které nemají zakoupenou permanentku, budou povinny zaplatit jednorázový vstup při další návštěvě klubu.Platnost permanentky je 4 měsíce od data koupě. 
  3. Na lekci se klient dostaví minimálně 5 minut před začátkem (pokud není domluveno jinak). Po uplynutí této doby je instruktor oprávněn přenechat rezervaci jinému klientovi.
  4. V šatnách a ve sprchách jsou klienti povinni udržovat pořádek a základní hygienické pravidla.
  5. Po skončení cvičení je klient povinen otřít cvičební pomůcky, zejména podložky, čisticími prostředky, které jsou v místnosti k dispozici.
  6. Jakékoliv závady na cvičebních pomůckách, v cvičícím sále, v šatnách hlaste neprodleně přítomnému instruktorovi.
  7. Klienti svým podpisem na klientské kartě stvrzují, že si provozní řád přečetli a že dobrovolně souhlasí s požadavky a podmínkami tohoto řádu.

 

GDPR

Milí klienti BELEZY,

jak jste jistě zaznamenali, od 25.5.2018 vstoupilo v platnost nařízení 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU GDPR o ochraně osobních údajů.

I my v BELEZE jej budeme dodržovat, a to z důvodu ukládání osobních dat našich klientů (jméno, příjmení, e-mail a telefon) a to za účelem zasílání pravidelného newsletteru, o který jste nás požádali při vyplnění klientské kartičky v Beleze nebo na webových stránkách www.fitbeleza.cz. V podstatě se pro Vás nejedná o žádnou změnu. BELEZA dodržovala tyto zásady ochrany osobních  údajů, jejich úschově a nakládání s nimi již dříve. Nyní jen deklarujeme, na základě nařízení, že nepředáváme osobní údaje třetím osobám, ať už fyzickým či právnickým. I když toto pravidlo pro nás platilo i před nařízením.

Pokud chcete být stále ve spojení s BELEZOU, tak se pro Vás nic nemění.

Pokud už nemáte o zprávy a novinky z BELEZY zájem, není nic jednoduššího než se odhlásit tak, že nám zašlete e-mail na info@fitbeleza.cz a do předmětu e-mailu napíšet Zrušit zasílání e-mailů.

Děkujeme za dosavadní přízeň, velmi si jí vážíme a budeme rádi, když i nadále zůstanete s námi!

 Přejeme krásné dny z BELEZY

www.fitbeleza.cz

Facebook: Fit Beleza Karvina

Tel. 774 238 111

BELEZA, Masarykovo nám. 2457/10, Karviná – Fryštát

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny