Provozní řád. Prosíme o včasné zrušení lekce!Děkujeme.Tým Beleza

PROVOZNÍ ŘAD

Fit Beleza Karviná

 

  1. Klienti centra Fit Beleza jsou si vědomi toho, že skupinové cvičení, které Fit Beleza nabízí, vyžadují fyzickou námahu, která může být náročná a může způsobit zranění a jsou si plně vědomi rizik a úskalí s tímto spojeným. Klienti se zaručují, že jsou fyzicky zdraví a nejsou si vědomi žádných zdravotních překážek, které by jim mohly bránit v plné účasti na cvičení. Zejména těhotné maminky zkonzultují se svým lékařem, zda jim zdravotní stav dovoluje cvičit jógu pro těhotné. Klienti souhlasí s převzetím plné zodpovědnosti za jakákoliv rizika, zranění či škody, známé či neznámé, které by mohli utrpět v důsledku své účasti při cvičení ve Fit Beleza.
  2. Klienti Fit Beleza se objednávají telefonicky na tel. č. 774 238 111.Objednávka je považována za závaznou. V případě, že se klient nemůže lekce zúčastnit, je povinen se telefonicky odhlásit a to nejlépe 1 den před objednanou lekcí, maximálně však 4 hodiny před danou lekci. V případě, že tak neučiní, bude klient nést následky v podobě vyškrtnutí vstupu ze své permanentky.  Osoby, které nemají zakoupenou permanentku, budou povinny zaplatit jednorázový vstup při další návštěvě klubu.Platnost permanentky je 4 měsíce od data koupě. 
  3. Na lekci se klient dostaví minimálně 5 minut před začátkem (pokud není domluveno jinak). Po uplynutí této doby je instruktor oprávněn přenechat rezervaci jinému klientovi.
  4. V šatnách a ve sprchách jsou klienti povinni udržovat pořádek a základní hygienické pravidla.
  5. Po skončení cvičení je klient povinen otřít cvičební pomůcky, zejména podložky, čisticími prostředky, které jsou v místnosti k dispozici.
  6. Jakékoliv závady na cvičebních pomůckách, v cvičícím sále, v šatnách hlaste neprodleně přítomnému instruktorovi.
  7. Klienti svým podpisem na klientské kartě stvrzují, že si provozní řád přečetli a že dobrovolně souhlasí s požadavky a podmínkami tohoto řádu.
Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny